Pharmacy NEWS

การใช้ยากันชักผู้ป่วยที่มีภาวะตับบกพร่อง

แนวทางการเลือกใช้ยากันชักในผู้ป่วยที่มีภาวะตับบกพร่อง

รายละเอียดดังไฟล์แนบ ไฟล์
Keyword : antiepileptic drug, liver disease
โดย : เภสัชกรหญิงภาวินี ติวงค์ เมื่อ : 13/10/2016 10:41:07 แสดง : 768 ครั้ง