Pharmacy NEWS

Loperamide and Cardiotoxicity

U.S. FDA แจ้งเตือนให้ระวังผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจ
เมื่อใช้ยาแก้ท้องเสีย loperamide (Imodium®)ในขนาดสูงจากการใช้ผิดหรือการใช้ในทางที่ผิด

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์
Keyword : loperamide, cardiotoxicity
โดย : เภสัชกรหญิงภาวินี ติวงค์ เมื่อ : 13/10/2016 10:26:57 แสดง : 676 ครั้ง